Szkolenia

Bezpłatne szkolenie – 18.06.2016

Szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych

kluczem do sukcesu

III sektora miasta Żary

Projekt finansowany z budżetu Miasta Żary

Fundacja Pomocy Dzieciom „SI-gma” i Burmistrz Miasta Żary

Przedstawicieli organizacji pozarządowych, klubów sportowych i grup nieformalnych

do udziału w cyklu BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ dedykowanych III sektorowi

Szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych kluczem do sukcesu III

Szkolenie odbędzie się 18 czerwca 2016 r, w godzinach 9.00 -15.00,

Serdecznie zapraszają

z terenu miasta Żary

w ramach realizacji zadania publicznego

sektora miasta Żary

Adres: Okrzei 19 (budynek Gimnazjum nr 3)

Sala 2

Tytuł:

Szkolenie warsztatowe z przygotowania projektu

do RPO WL 2014-2020 –dla średniozaawansowanych

Tematyka:

 Omówienie wniosku o dofinansowanie i dokumentacji konkursowej do aktualnych

konkursów w RPO WL, w których mogą aplikować organizacje pozarządowe z Żar.

 Praca z wnioskiem nad opisem grupy docelowej i jej problemów.

 Opis potrzeb, oczekiwań i barier

 Opis sposobu rekrutacji

 Cele projektów i jego wskaźniki

 Opis zadań projektowych

 Potencjał projektodawcy

 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji osób z

niepełnosprawnośćiami, jak opisać we wniosku o dofinansowanie

 Kalkulacja budżetu projektu

 Wyliczenie i opis wkładu własnego.

 

Trener:

Małgorzata Rulińska – Ekspert Europejskiego Funduszu Społecznego z listy Ministra

Infrastruktury i Rozwoju w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej, wykluczenia

społecznego, systemu służby zdrowia, oceniała projekty PO KL a obecnie PO WER i RPO;

trenerka EFS ze złotym certyfikatem Krajowego Ośrodka EFS, autorka licznych projektów,

w tym dla organizacji pozarządowych.

zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: fundacjasigma@gmail.com

lub kontakt telefoniczny: +48 606 301 185

informacje i formularz zgłoszeniowy na stronie www.fundacjasigma.pl

formularz zgłoszeniowy