„Wykonanie dokumentacji projektowej remontu, przebudowy i rozbudowy o szyb windy zewnętrznej budynku mieszkalnego przeznaczonego na potrzeby utworzenia Przedszkola Integracyjno-Terapeutycznego w Żarach”