Sprawozdania

Dokumenty dotyczące działalności Fundacja Pomocy Dzieciom SIGMA w Żarach.

STATUT Fundacji Pomocy Dzieciom „SIGMA”

Uchwalony przez fundatorów dnia 15 października 2013r. Z późniejszymi zmianami: tekst jednolity z dnia 17.11.2016 r.