Szkolenia

Szkolenie i doradztwo dla organizacji pozarządowych

Szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych kluczem do sukcesu III sektora miasta Żary

Projekt finansowany z budżetu Miasta Żary

Fundacja Pomocy Dzieciom „SI-gma” i Burmistrz Miasta Żary
Serdecznie zapraszają
Przedstawicieli organizacji pozarządowych, klubów sportowych i grup nieformalnych
z terenu miasta Żary
do udziału w cyklu BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ dedykowanych III sektorowi
w ramach realizacji zadania publicznego

Szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych kluczem do sukcesu III
sektora miasta Żary

TYTUŁ: Pisanie wniosków o dofinansowanie ze środków publicznych m.in.
w ramach realizacji zadań publicznych, programów współfinansowanych
środkami UE – podstawy

celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania projektów
przez organizacje pozarządowe m.in. ze środków samorządów, ministerstw i programów operacyjnych
współfinansowanych środkami UE w latach 2014-2020

decyduje kolejność zgłoszeń
zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy: fundacjasigma@gmail.com
lub telefoniczny: +48 606 301 185
szkolenie poprowadzi ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem z zakresu przygotowania i realizacji
projektów

pobierz formularz kontaktowy