Zarząd fundacji

Odpowiedzialność za zobowiązania fundacji spada na członków zarządu.